Hotline: 0938 694 798
Email: guitarminhphat@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

Đàn Ukulele: Những điều mà người mới cần biết

Đàn Ukulele: Những điều mà người mới cần biết

20/05/2019

Ukulele trông gần giống như Guitar thu nhỏ nhưng lại có 4 dây. Âm thanh của Ukulele nghe rất vui nhộn và trong trẻo. Có thể solo lẫn đệm hát bằng Ukulele. Vậy thì mới chơi Ukulele chúng ta cần nên biết những điều gì?

Đọc tiếp
Cửa hàng nhạc cụ bán đàn guitar tại quận bình tân – Nhạc cụ Minh Phát

Cửa hàng nhạc cụ bán đàn guitar tại quận bình tân – Nhạc cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng bán đàn guitar ở tại Bình Tân của Nhạc Cụ Minh Phát. Ngoài đàn guitar thì đàn ukulele, trống, dây đàn, phụ kiện guitar, organ keyboard và các loại nhạc cụ dân tộc việt nam. Địa chỉ Cửa hàng nhạc cụ Quận Bình Tân chuyên mua...

Đọc tiếp
Cửa hàng nhạc cụ quận bình tân – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng nhạc cụ quận bình tân – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận Bình Tân TpHCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 1 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 1 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 1 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 1 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 2 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 2 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 2 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 2 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 3 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 3 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 3 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 2 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 4 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 4 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 4 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 4 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 5 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 5 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 5 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 4 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 6 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 6 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 6 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 6 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 7 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 7 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 7 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 7 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 8 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 8 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 8 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 7 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 9 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 9 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 8 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 9 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 10 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 10 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 10 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 9 uy tín...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 11 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 11 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 11 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 11 uy...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận 12 – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận 12 – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 12 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận 11 uy...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận Thủ Đức– Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận Thủ Đức– Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận 12 Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận Thủ...

Đọc tiếp
Cửa hàng Nhạc cụ quận Gò Vấp – Nhạc Cụ Minh Phát

Cửa hàng Nhạc cụ quận Gò Vấp – Nhạc Cụ Minh Phát

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận gò vấp Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận...

Đọc tiếp
Cửa hàng nhạc cụ bán đàn guitar tại quận gò vấp tphcm

Cửa hàng nhạc cụ bán đàn guitar tại quận gò vấp tphcm

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận gò vấp Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận...

Đọc tiếp
Cửa hàng nhạc cụ bán ukulele tại quận gò vấp tphcm

Cửa hàng nhạc cụ bán ukulele tại quận gò vấp tphcm

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận gò vấp Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa hàng nhạc cụ Quận...

Đọc tiếp
Cửa hàng nhạc cụ bán đàn guitar phím lõm tại quận gò vấp tphcm

Cửa hàng nhạc cụ bán đàn guitar phím lõm tại quận gò vấp tphcm

17/05/2019

Cửa hàng Nhạc Cụ Minh Phát tại quận gò vấp Tp.HCM là địa chỉ cửa hàng mua bán, cung cấp và phân phối nhạc cụ phụ kiện, đàn guitar, đàn ukulele, đàn guitar phím lõm, sáo trúc, kèn ocarina, trống jazz,trống lục lạc gõ bo… ở tại Cửa...

Đọc tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline0938 694 798
  Mr.Ngọc
0969 636 836

Quảng cáo